Stichting Inwonersadviesraad opgericht

Op 16 januari heeft het dagelijks bestuur van de Inwonersadviesraad de oprichtingsakte ondertekend van de stichting, die het budget beheert dat de gemeente jaarlijks aan de adviesraad ter beschikking stelt. Dit budget is bestemd voor het werk van de adviesraad, bijvoorbeeld voor de kosten van communicatie (website), scholing of het organiseren van bijeenkomsten. Het dagelijks bestuur wordt gevormd door Hans van Rietschoten (voorzitter), Evelien de Raad (penningmeester) en Jonathan Weegink (secretaris).

Van links naar rechts: Evelien de Raad, Hans van Rietschoten en Jonathan Weegink

Ander nieuws