Wat doen we

De Inwonersadviesraad werkt samen met de gemeente aan een samenleving, waarin alle inwoners van de gemeente Katwijk kunnen meedoen. Wat je positie ook is. En met of zonder beperking. De Inwonersadviesraad draagt hier als een onafhankelijke gesprekspartner aan bij. 

De Inwonersadviesraad adviseert de gemeente gevraagd en ongevraagd over wat inwoners nodig hebben om te kunnen meedoen in de samenleving. Ook spreken zij vraagstukken door en geven zij commentaar op plannen die de gemeente ontwikkelt.

De onderwerpen, waarover de Inwonersadviesraad adviseert, zijn breed. Van wonen en werken tot zorg en samenleven. De Inwonersadviesraad signaleert belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen, van vergrijzing tot eenzaamheid en van mantelzorg tot laaggeletterdheid. Het doel is om de gevolgen voor inwoners duidelijk in beeld te brengen en te spiegelen met het gemeentebestuur. Met de adviezen dragen wij eraan bij dat iedereen in Katwijk zo goed mogelijk zelfstandig kan blijven wonen en een sociaal netwerk om zich heen heeft.