Eerste ongevraagde advies Inwonersadviesraad

In januari heeft de Inwonersadviesraad haar eerste, ongevraagde advies gegeven aan het College van B&W, in de persoon van wethouder Soetendal. De adviesraad adviseert om te bezien of, naast een specifieke groep WMO-cliënten, aan meer inwoners voor langere tijd zorg of ondersteuning kan worden geboden.

Ander nieuws