Leidsch Dagblad: ‘Inwoners adviseren over zorg’

In oktober vorig jaar werden voorzitter Hans van Rietschoten en secretaris Jonathan Weegink geïnterviewd door het Leidsch Dagblad. Signaleren en adviseren zijn twee kernwoorden, in dit interview én in het werk van de Inwonersadviesraad. Hiervoor is het belangrijk dat inwoners onze adviesraad weten te vinden en hun ervaringen met ons delen. Als wij meerdere signalen over eenzelfde onderwerp ontvangen, kunnen we daarmee richting de gemeentelijke organisatie. Verder hoopt de adviesraad dat zich nieuwe leden aanmelden, want het team kan zeker versterking gebruiken. Daarom is de adviesraad blij met dit kranteninterview, waarmee zij voor het eerst de media opzoekt.

Ander nieuws