Langdurig(er) zekerheid bieden bij hulp of ondersteuning

Het College van B&W heeft positief gereageerd op het advies van de Inwonersadviesraad, om te bekijken of inwoners in bepaalde situaties langdurig(er) zekerheid kan worden geboden bij de hulp of ondersteuning die zij via de gemeente krijgen. Dit geeft rust aan inwoners en kan administratieve handelingen verminderen.

WMO

Op een aantal zorggebieden gebeurt dit al, schrijft het College in haar antwoord aan de Inwonersadviesraad. Bijvoorbeeld binnen de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), bijvoorbeeld bij de hulp bij het huishouden, begeleiding, collectief vervoer of woningaanpassingen.

Andere zorggebieden

De adviesraad heeft geadviseerd om te bezien of dit ook in andere zorggebieden kan worden toegepast. Het College antwoordt dat “dit advies wordt overgenomen en gecommuniceerd binnen het cluster beleid sociale leefomgeving”. 

Lees hier ons advies en hier het antwoord van het College.

Ander nieuws