FAQ

Op deze pagina vind je een overzicht van de meest gestelde vragen. 

Ja, als adviesraad zijn we onafhankelijk (van de gemeente). Leden worden op individuele titel benoemd en niet namens een achterban of organisatie. De onafhankelijkheid blijkt ook uit onze manier van werken: de adviesraad raadpleegt daar waar mogelijk meerdere groepen inwoners, waardoor een advies in samenspraak met anderen tot stand komt. Daarnaast stelt ook de gemeentelijke verordening dat de leden vanuit een onafhankelijke positie moeten en kunnen functioneren.

Als adviesraad zetten wij onze voelsprieten uit in de samenleving, om zo ervaringen en ideeën van inwoners op te halen. Natuurlijk kun je die ook met ons delen, zodat wij ze kunnen bespreken in de adviesraad en mogelijk verwerken in een (on)gevraagd advies. Dat kan via ons contactformulier. 

De Inwonersadviesraad is er niet voor persoonlijke kwesties. Wij verwijzen bij persoonlijke zaken door naar de gemeente: veelal naar het wijkteam. Maar laat dit je er niet van weerhouden om iets aan ons te melden, of met ons te delen. Want bij voldoende gelijksoortige signalen zal de Inwonersadviesraad deze zeker delen (anoniem uiteraard) en bespreken met de gemeente.