College neemt adviezen reïntegratie deels over

Het College van B&W neemt een aantal adviezen van de Inwonersadviesraad ten aanzien van reïntegratie over. De adviesraad had in mei geadviseerd over het (concept) Beleidskader Reïntegratie, dat tot doel heeft om inwoners aan betaald of beschut werk te helpen, of deelname aan een maatschappelijke activiteit. 

Begrijpelijke taal

Zo erkent het College het belang van het gebruik van begrijpelijke taal in de communicatie, die voortkomt uit dit beleidskader. Ook omarmt het College het advies om een plan te maken, om de meest kwetsbare mensen deel te laten nemen aan maatschappelijke/vrijwillige activiteiten. 

Provalu

Adviezen om als gemeente meer zelf te doen, los van de bestaande samenwerking tussen de Duin- en Bollenstreekgemeenten, neemt het college niet over: hiervoor wijst zij op de verantwoordelijkheid van Provalu, het regionale werk- en ontwikkelbedrijf. 

Het beleidskader is op 28 juni vastgesteld door B&W en wordt nu (samen met een bijbehorende verordening) aan de gemeenteraad voorgelegd.

Lees hier ons advies en hier de reactie van het College.

Ander nieuws